Välj en sida

Valbara Pass

Under kompetensdagarna delar vi upp programmet i pass med olika inriktningar. Välj de tre som är mest intressanta för dig, anmälan till dessa gör du samtidigt som du anmäler till kompetensdagarna.

Dag 1

Kl. 14:00-14:40

Använda filter/rapporter

EDP Vision ger dig många möjligheter att söka fram och skriva ut information, statistik, sammanställningar med mera. Under detta pass lär du dig hur du filtrerar fram exakt det du behöver. Vi går igenom hur filtret ska sättas upp och vilka kolumner som ska väljas, med mera.

Wordmallar

På detta pass ges både teoretisk och praktisk kunskap i hur du bygger upp Wordmallar. Du får kunskap i kopplingsinstruktioner, hur mallarna kan lagras in med rätt styrning samt hur dina användare kan nyttja mallarna inne i EDP Vision. Det ges även tips på hur du kan effektivisera malltillverkningen!

Programvara för besök i fält

EDP har påbörjat arbetet med att ta fram en ny programvara för besök i fält. Produkten riktar sig framförallt till inspektörer och handläggare på bygg- och miljöförvaltningar och är tänkt att underlätta vardagen utanför kontoret och även ge möjlighet att jobba helt digitalt. Vi förhandsvisar och berättar om utvecklingsplanerna.

Tilläggsprodukter

Skräddarsy ditt verksamhetssystem efter dina behov! Vi visar några av de tilläggsprodukter som underlättar, effektiviserar och kvalitetssäkrar en rad arbetsmoment. Tilläggsprodukterna som visas är: Integration mot e-tjänster och e-arkiv, EDP Checklista Webb, EDP Kungörelse Post och inrikes tidningar, Avisering via e-post, Postlista Webb och EDP Integrerad Karta.

Dag 2

Kl. 13:00-13:40

Använda filter/rapporter

EDP Vision ger dig många möjligheter att söka fram och skriva ut information, statistik, sammanställningar med mera. På detta seminarium lär du dig hur du filtrerar fram exakt det du behöver. Vi går igenom hur filtret ska sättas upp och vilka kolumner som ska väljas, med mera.

Skapa egna checklistor

En stor del av myndighetens kontrollarbete, till exempel tillsyn, platsbesök och inventeringar, sker enligt fastställda rutiner där ett antal bestämda kontrollpunkter ska gås igenom. Genom att utnyttja EDP Visions möjligheter att skapa egna checklistor finns möjlighet att registrera och sammanställa statistik från ert kontrollarbete. På detta pass visar vi hur du kan skapa checklistor anpassade för kontrollarbetet.

EDP Planeraren

Vi visar och går igenom EDP Planeraren, en ny programvara som är speciellt framtagen för att stödja planavdelningens planprocess. Här synkroniseras de olika delarna av planprocessen med kommunens nämndsammanträden. Det går även att hantera resursallokering, uppföljning, budget, tidrapportering, diarieföring, checklistor och filhantering i programmet

Tilläggsprodukter

Skräddarsy ditt verksamhetssystem efter dina behov! Vi visar några av de tilläggsprodukter som underlättar, effektiviserar och kvalitetssäkrar en rad arbetsmoment. Tilläggsprodukterna som visas är: Integration mot e-tjänster och e-arkiv, EDP Checklista Webb, EDP Kungörelse Post och inrikes tidningar, Avisering via e-post, Postlista Webb och EDP Integrerad Karta.

Dag 2

Kl. 14:00-14:40

Automatisering

Vi resonerar om typer av arbetsmoment i ert arbete som skulle kunna automatiseras i EDP Vision. Vilka alternativ finns för att markera/tagga information vilket ska trigga att något ska resultera i en automatiserad metod. Hur kan vi automatisera att ärenden som ska skickas till olika myndigheter/instanser markeras, filtreras, rapporteras och sedan klarmarkeras?
Här kan du diskutera möjligheterna med att skapa vissa typer av händelser när information kommer in till förvaltningen. Att skapa och diarieföra meddelande angående begäran om komplettering, mottagningsbevis och liknande handlingar. Kan användningen av uppgifter/bevakningar automatiseras mer?

Skapa egna checklistor

En stor del av myndighetens kontrollarbete, till exempel tillsyn, platsbesök och inventeringar, sker enligt fastställda rutiner där ett antal bestämda kontrollpunkter ska gås igenom. Genom att utnyttja EDP Visions möjligheter att skapa egna checklistor finns möjlighet att registrera och sammanställa statistik från ert kontrollarbete. På detta pass visar vi hur du kan skapa checklistor anpassade för kontrollarbetet.

Serveringstillstånd

Med tilläggsprodukten Serveringstillstånd hanteras tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen. Vi resonerar om processerna för att hantera ansökan, hur man kan registrera den information som ligger till grund för debitering samt hur tillsynen utförs och dokumenteras.

.

Wordmallar

På detta pass ges både teoretisk och praktisk kunskap i hur du bygger upp Wordmallar. Du får kunskap i kopplingsinstruktioner, hur mallarna kan lagras in med rätt styrning samt hur dina användare kan nyttja mallarna inne i EDP Vision. Det ges även tips på hur du kan effektivisera malltillverkningen!