Välj en sida

Valbara Pass

Under kompetensdagarna delar vi upp programmet i pass med olika inriktningar. Välj de tre som är mest intressanta för dig, anmälan till dessa gör du samtidigt som du anmäler till kompetensdagarna.

Dag 1

Kl. 14:00-14:40

Använda filter/rapporter

EDP Vision ger dig många möjligheter att söka fram och skriva ut information, statistik, sammanställningar med mera. Under detta pass lär du dig hur du filtrerar fram exakt det du behöver. Vi går igenom hur filtret ska sättas upp och vilka kolumner som ska väljas, med mera.

Wordmallar

På detta pass ges både teoretisk och praktisk kunskap i hur du bygger upp Wordmallar. Du får kunskap i kopplingsinstruktioner, hur mallarna kan lagras in med rätt styrning samt hur dina användare kan nyttja mallarna inne i EDP Vision. Det ges även tips på hur du kan effektivisera malltillverkningen!

Programvara för besök i fält

EDP har påbörjat arbetet med att ta fram en ny programvara för besök i fält. Produkten riktar sig framförallt till inspektörer och handläggare på bygg- och miljöförvaltningar och är tänkt att underlätta vardagen utanför kontoret och även ge möjlighet att jobba helt digitalt. Vi förhandsvisar och berättar om utvecklingsplanerna.

Tilläggsprodukter

Skräddarsy ditt verksamhetssystem efter dina behov! Vi visar några av de tilläggsprodukter som underlättar, effektiviserar och kvalitetssäkrar en rad arbetsmoment. Tilläggsprodukterna som visas är: Integration mot e-tjänster och e-arkiv, EDP Checklista Webb, EDP Kungörelse Post och inrikes tidningar, Avisering via e-post, Postlista Webb och EDP Integrerad Karta.

Dag 2

Kl. 13:00-13:40

Använda filter/rapporter

EDP Vision ger dig många möjligheter att söka fram och skriva ut information, statistik, sammanställningar med mera. På detta seminarium lär du dig hur du filtrerar fram exakt det du behöver. Vi går igenom hur filtret ska sättas upp och vilka kolumner som ska väljas, med mera.

Skapa egna checklistor

En stor del av myndighetens kontrollarbete, till exempel tillsyn, platsbesök och inventeringar, sker enligt fastställda rutiner där ett antal bestämda kontrollpunkter ska gås igenom. Genom att utnyttja EDP Visions möjligheter att skapa egna checklistor finns möjlighet att registrera och sammanställa statistik från ert kontrollarbete. På detta pass visar vi hur du kan skapa checklistor anpassade för kontrollarbetet.

EDP Planeraren

Vi visar och går igenom EDP Planeraren, en ny programvara som är speciellt framtagen för att stödja planavdelningens planprocess. Här synkroniseras de olika delarna av planprocessen med kommunens nämndsammanträden. Det går även att hantera resursallokering, uppföljning, budget, tidrapportering, diarieföring, checklistor och filhantering i programmet

Tilläggsprodukter

Skräddarsy ditt verksamhetssystem efter dina behov! Vi visar några av de tilläggsprodukter som underlättar, effektiviserar och kvalitetssäkrar en rad arbetsmoment. Tilläggsprodukterna som visas är: Integration mot e-tjänster och e-arkiv, EDP Checklista Webb, EDP Kungörelse Post och inrikes tidningar, Avisering via e-post, Postlista Webb och EDP Integrerad Karta.

Dag 2

Kl. 14:00-14:40

Automatisering

Vi resonerar om typer av arbetsmoment i ert arbete som skulle kunna automatiseras i EDP Vision. Vilka alternativ finns för att markera/tagga information vilket ska trigga att något ska resultera i en automatiserad metod. Hur kan vi automatisera att ärenden som ska skickas till olika myndigheter/instanser markeras, filtreras, rapporteras och sedan klarmarkeras?
Här kan du diskutera möjligheterna med att skapa vissa typer av händelser när information kommer in till förvaltningen. Att skapa och diarieföra meddelande angående begäran om komplettering, mottagningsbevis och liknande handlingar. Kan användningen av uppgifter/bevakningar automatiseras mer?

Serveringstillstånd

Med tilläggsprodukten Serveringstillstånd hanteras tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen. Vi resonerar om processerna för att hantera ansökan, hur man kan registrera den information som ligger till grund för debitering samt hur tillsynen utförs och dokumenteras.

.

Använda filter/rapporter

EDP Vision ger dig många möjligheter att söka fram och skriva ut information, statistik, sammanställningar med mera. Under detta pass lär du dig hur du filtrerar fram exakt det du behöver. Vi går igenom hur filtret ska sättas upp och vilka kolumner som ska väljas, med mera.

Wordmallar

På detta pass ges både teoretisk och praktisk kunskap i hur du bygger upp Wordmallar. Du får kunskap i kopplingsinstruktioner, hur mallarna kan lagras in med rätt styrning samt hur dina användare kan nyttja mallarna inne i EDP Vision. Det ges även tips på hur du kan effektivisera malltillverkningen!

Aktivitet och Egentid

På Yasuragi finns aktiviteter som passar alla. Här går det bra att bara vara, gunga i vilstolar eller vandra i japanska trädgården. Det japanska badet lockar med varma källor, kallbad och bastu av olika slag. EDP anordnar även ett pass Yasuragi Yoga och ett pass Heart Chakra Meditation (läs mer nedan), dessa pass är exklusiva för dig som är deltagare på kompetensdagarna och hålls efter avslutad första dag. Anmälan till något av dessa pass gör du i din anmälan till kompetensdagarna.

Yasuragi Yoga

På Yasuragi finns aktiviteter som passar alla. Här går det bra att bara vara, gunga i vilstolar eller vandra i japanska trädgården. Det japanska badet lockar med varma källor, kallbad och bastu av olika slag. EDP anordnar även ett pass Yasuragi Yoga och ett pass Heart Chakra Meditation (läs mer nedan), dessa pass är exklusiva för dig som är deltagare på kompetensdagarna och hålls efter avslutad första dag. Anmälan till något av dessa pass gör du i din anmälan till kompetensdagarna.

Heart Chakra Meditation

Prova att varva ner med rörlig meditation till specialkomponerad musik. De repetitiva rörelserna görs i de fyra väderstrecken, men du står hela tiden på samma plats. Den lugna och rytmiska musiken hjälper kroppen och sinnet att finna vila i rörelsen – något som många stressade människor kan finna ett värde i att öva på. En lång avslappning i liggande position avslutar meditationen. Passet kräver ingen förkunskap och går bra att utföra utan speciella träningskläder. (bokning av passet sker i din anmälan)

Japanskt bad

I Yasuragis helt nya badhus väntar en japansk och avkopplande miljö. Här kan du utföra tvagningsritual, bada i varma källor både inne och ute under tallarna, samt basta och kallbada. Här finns även ångbastu med salt, kolsyrebad och fotbad. Det finns även viloplatser att använda om man inte vill bada utan bara njuta av atmosfären. Det japanska badet är öppet från 06:30-23:00 och här råder enligt japansk tradition totalt foto- och mobilförbud. Detta förbud gäller även lounger och Dojo.