Välj en sida

Utbildningsdag

Missa inte att anmäla dig till utbildning torsdag den 4 april! Det finns fem olika heldagsutbildningar att välja mellan, samtliga ger dig möjlighet till fördjupning i olika delar av EDP Vision. Anmälan till utbildningsdagen görs i samband med konferensanmälan.

Tid för utbildningarna är 8:30-16:30

Rapportlayoutdesignern

Lär dig hur du skapar egna rapporter! Denna utbildning innefattar presentation och till stor del praktisk övning av de grundläggande funktionerna vid skapande av rapportlayouter. Här visas även hur de grundläggande funktionerna används när en rapport skapas. Utbildningen riktar sig till dig som redan arbetar i EDP Vision.

 

Wordmallar-Remissutskick-Massbrev

Under den här dagen får ni både teoretisk och praktisk kunskap i hur ni bygger upp era Wordmallar, jobbar med Remissutskick samt skapar Massbrev i EDP Vision. Ni får kunskap i kopplingsinstruktioner, hur mallarna kan lagras in med rätt styrning samt hur era användare kan nyttja mallarna inne i EDP Vision. Ni får lära er hur ni kan hämta grannar/ sakägare/ remisskontakter i ett remissutskick samt hur ett massbrev skapas till dessa.

Markmiljö - för miljöinspektörer

Utbildningen vänder sig till dig som vill registrera och rapportera förorenad mark i EDP Vision Miljö. Dagen innefattar genomgång av: Registrering, rapportering och hantering av förorenade områden med tillhörande aktuella och historiska data (undersökningar och ansvarsutredningar, delområden, föroreningar, cisterner, verksamheter, geologi, klassningar), Registrering, planering och hantering av saneringsprojekt, Kopplingar av områden till kartsystem och ärenden, Sökning och rapportering.

Systemförvaltarutbildning

En heldagsutbildning för dig som ska vara eller är systemförvaltare för EDP Vision. Här går vi igenom hur ni kan ställa in och justera programmet så att du och dina kollegor kan nyttja det på bästa sätt.

Vi går bl.a igenom:
• Användare och behörigheter
• Databaser, testdatabas
• Databasuppdateringar
• Systeminställningar (Fält, griddar/listor, lathundar mm)
• Styrparametrar
• Systemregister
• Egna tillsynsregister
• Mallhantering (dokument- samt epostmallar)

EDP Vision grundutbildning

En kurs för dig som precis har börjat eller ska börja arbeta i EDP Vision! Här lär du dig grunderna i EDP Visions uppbyggnad, hur registren fungerar och hur du kan arbeta effektivt. Kursen innefattar delar och moment som:

 • Ärendehantering, Ärende och Händelser
  • Programmets uppbyggnad
  • Söka och Filtrera
  • Skapa och hantera dokument
  • Lagra och koppla dokument och filer
  • Dokumentmallar och e-postmallar
  • Fält och knappar
  • Rapporter och statistik
  • Startsidan och uppgifter
  • Kontakter, hanteringen av Enstaka och delade kontakter
  • Tidredovisning
  • Remisshantering
  • Kort genomgång av Miljö- och Byggfunktionalitet
  • Kort genomgång av Möteshantering, Organ- och Personregister
  • Övergripande kring generella kopplingar, så som GIS- och FIR-kopplingar, m.m.