Välj en sida

Valbara pass

De valbara passen behöver inte bokas i förväg utan ni väljer själva när ni är på plats.

Rum 1, dag 2

Seminarium 09:00-09:45

   Bodens kommun

Seminarium 10:00-10:45

   Bodens kommun

Seminarium 11:00-11.45

   Havs och vattenmyndigheten

Lunch 12:00-13:00

Seminarium 13:00-13:50

   Naturvårdsverket

Seminarium 14:00-14:45

   Livsmedelsverket

Rum 2, dag 2

Seminarium 09:00-09:45

   Partnerspresentation

Seminarium 10:00-10:45

   Boverket

Seminarium 11:00-11.45

   SCB

Lunch 12:00-13:00

Seminarium 13:00-13:50

   Digitala flödet (EDP)

Seminarium 14:00-14:45

   Digitala flödet (EDP)

Rum 3, dag 2

Seminarium 09:00-09:45

   Serveringstillstånd (EDP)

Seminarium 10:00-10:45

   Startsida/Widgetar (EDP)

Seminarium 11:00-11.45

   Startsida/Widgetar (EDP)

Lunch 12:00-13:00

Workshop 13:00-13:50

   Digital signering (EDP)

Seminarium 14:00-14:45

   PBL 2019 (EDP)